Film & animation

Ettårsprogram, kandidatutbildning 3 år, Milano & Rom, språk: engelska.

Kandidatutbildningen ger studenterna verktygen för att tolka och delta i den komplexa verkligheten för samtida medier. Särskilt inom filmområdet, både inom live action-produktioner och animationer, och inom alla traditionella, samtida och framtida tillämpningar, inklusive hybridprodukter.

Den fokuserar på de viktigaste aspekterna inom audiovisuella produktioner för film, webb, tv-serier, musikvideor och kommunikation via sociala nätverk och ger studenterna designverktyg för att hantera idé-, för- och efterproduktionsfaserna.

Under kandidatutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att skaffa sig färdigheter inom följande områden:

  • Utformning av audiovisuella produktioner för film och webb.
  • Skapa animationsinnehåll med hjälp av traditionell och experimentell design.
  • Utformning av interaktiva och transmediala projekt.
Karriärmöjligheter: Screenwriter, Director, Media designer, Producer, Editor, Director of photography, Filmmaker, Concept artist, Art director for audiovisuals, 2D animator, Creative producer

Studera 1 år på NABA – Certifikat i Film och Animation

NABA:s 1:års program riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABA:s campus i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen i film och animation, och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA.

Kontakta oss

Specialisering: Filmproduktion

Specialiseringen syftar till att utveckla studenternas teoretiska och praktiska färdigheter i audiovisuell design och produktion. Med utgångspunkt i de kreativa aspekterna – från koncept till manus och utveckling – tar studenterna itu med alla tekniska faser i ett professionellt projekt, från förproduktion till regi, från filmfotografering till redigering, postproduktion och ljuddesign. Under utbildningen fördjupas forskningen om huvudteman, stilar, teknik och designtypologier i det samtida audiovisuella scenariot för att utbilda unga författare, regissörer och yrkesverksamma.

Specialisering: Animation

Skapandet av karaktärer och världar samt experimenterande på språkområdet är de viktigaste ämnena i kandidatutbildningen. Med utgångspunkt i inlärning av olika digitala animationstekniker har studenterna möjlighet att förbättra sin förmåga att berätta historier och sin personliga vision. Specialiseringen ger verktygen för att producera ett examensarbete med hjälp av 2D-animation, stop-motion och grundläggande färdigheter i 3D-animation, och gör det möjligt för studenterna att få en gedigen medvetenhet om animationsmetoderna på det konstnärliga och professionella området.


Kreativ mediaproduktion

Creative media production; master, 2 år, Milano, språk: engelska.

Master of Arts i Creative Media Production utforskar komplexiteten i en värld som hanteras och tolkas av analoga och digitala verktyg, så som videokameror och mikrofoner samt stora datamängder och maskininlärning. Genom kreativa uttryck i experimentella medier och ny teknik. Lägger programmet grunden för att hitta innovativa konstnärliga och uttrycksfulla sätt att återskapa verkligheten i audiovisuella produktioner. Genom användning av till exempel dokumentärfilm, kreativ kodning och X-reality.

Under mastersutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

  • Identifiera den nya teknikens språk och förstå hur man bäst tillämpar den.
  • Förstå den nya teknikens kreativa processer och hantera komplexa projekt där teknik och kreativitet ger bränsle åt varandra.
  • Att genomföra kreativa förslag på olika medier
Karriärmöjligheter: Technical and concept artist, Creative coder, Interaction designer, Creative technologist, AI expert, Creative producer, Interactive storyteller, VR and MR expert, Game designer, Film documentary director, scriptwriter, cinematographer
Skicka mer info

Manus för serier

Screenwriting for series; master, 1 år, Rom, språk: engelska

Denna masterutbildning är ett intensivt program som blandar teorier, metoder och designövningar. Genom att utveckla kunskaper i hur man analyserar kulturer och tyder nutidens språk, syftar denna master till att utbilda professionella personer inom området audiovisuella manusförfattare. Studenterna kommer ha förmågan att fånga upp teman och berättelser i en värld i ständig utveckling för att utveckla film- eller serieprojekt av nationell och internationell relevans.

Under denna mastersutbildning kommer studenterna ha möjlighet att:

  • Förstå, tyda och sammanställa olika ämnen och sammanhang och översätta dem till audiovisuella berättelser.
  • Kritiskt analysera skrivandet i nationella och internationella produktioner för att utforma manus till serier.
  • Arbeta självständigt med manusskrivande och leda grupparbete i skrivarrummet för att genomföra projekt som följer professionella standarder.
Karriärmöjligheter: Screenwriter, Story editor, Script consultant, Showrunner, Creative producer, Producer, Head of development
Kontakta oss för vägledning