Manus för serier

Screenwriting for Series

Denna ettåriga masterutbildning är ett intensivt program som blandar teorier, metoder och designövningar. Genom att utveckla kunskaper i hur man analyserar kulturer och tyder nutidens språk syftar denna master till att utbilda professionella personer inom området audiovisuella manusförfattare. Studenterna utvecklar förmågan att fånga upp teman och berättelser i en värld i ständig utveckling för att utveckla film- eller serieprojekt av nationell och internationell relevans.

Programmet är en intensiv och tvärvetenskaplig utbildning som syftar till att ge studenterna avancerad utbildning för att förstå narratologiska teorier och metoder för manusförfattande för film och serier. Programmet kombinerar teoretisk undervisning i tematiska undersökningar och analys av audiovisuella texter med praktiska workshops om specifika projekt baserade på manusförfattande och serier så att studenterna kan utveckla sina kunskaper.

Fokus

  • Förstå, tyda och sammanställa olika ämnen och sammanhang och översätta dem till audiovisuella berättelser.
  • Kritiskt analysera skrivandet i nationella och internationella produktioner för att utforma manus till serier.
  • Arbeta självständigt med manusskrivande och leda grupparbete i skrivarrummet för att genomföra projekt som följer professionella standarder.

Karriärmöjligheter: Manusförfattare, manusredaktör, manuskonsult, showrunner, kreativ producent, producent, utvecklingschef.

Jag vill veta mer