Denna mastersutbildning är ett intensivt program som blandar teorier, metoder och designövningar. Genom att utveckla kunskaper i hur man analyserar och tyder nutidens språk, syftar denna master till att utbilda professionella personer inom området audio-visual screenwriting. Studenterna kommer ha förmågan att fånga upp teman och berättelser i en värld i ständig utveckling för att utveckla film- eller serieprojekt av nationell och internationell relevans.

Under denna mastersutbildning kommer studenterna ha möjlighet att:

  • Förstå, tyda och sammanställa olika ämnen och sammanhang och få de till berättelser
  • Kritiskt analysera skrivandet i nationella och internationella produktioner för att utforma manus till serier
  • Arbeta självständigt med manusskrivande och leda grupparbete i skrivarrummet för att genomföra projekt som följer professionella standarder
Karriärmöjligheter: screenwriter, story editor, script consultant, showrunner, creative producer, producer, head of development
Kontakta oss för vägledning