Master

Digital mediakonst

Denna ettåriga master är utformad för att undersöka de möjligheter som erbjuds genom användandet av ny teknik inom konsten. Programmet syftar till att utbilda yrkesverksamma som kan forma sin konstnärliga identitet genom ett innovativt och tvärvetenskapligt orienterat tillvägagångssätt.

Kreativ mediaproduktion

Detta tvååriga masterprogram utforskar komplexiteten i en värld som hanteras och tolkas av analoga och digitala verktyg, så som videokameror, mikrofoner samt stora datamängder och maskininlärning.

Manus för serier

Denna ettåriga masterutbildning är ett intensivt program som blandar teorier, metoder och designövningar. Genom att utveckla kunskaper i hur man analyserar kulturer och tyder nutidens språk …