Digital mediakonst

Digital Media Arts

Denna ettåriga master är utformad för att undersöka de möjligheter som erbjuds genom användandet av ny teknik inom konsten.  Programmet syftar till att utbilda yrkesverksamma som kan forma sin konstnärliga identitet genom ett innovativt och tvärvetenskapligt orienterat tillvägagångssätt.

I en värld som ständigt påverkas av den allt snabbare digitala utvecklingen tar konsten ställning för att återupptäcka sin identitet genom möjligheterna till ett intensivt förhållande med ny teknik. Att kunna leka med den både det digitala och det fysiska är den nya horisonten för alla konstnärer. Mer än någonsin utmanar konstprocessen den verkliga upplevelsen och skapar fascinerande och oväntade världar genom integrering av VR, AR och AI.

Fokus:

  • Visuell research
  • Projektmetodik
  • 3D-design, 3D-animering och 3D-utskrift
  • VR, AR och AI
  • Ljuddesign

Karriärmöjligheter: digital konstnär, VR-designer / 2D/3D-animatör, formgivare av innehåll för nya medier, entreprenör inom digitala medier, koncept- och produktionskonstnär, designer för interaktiv reklam, multimedieproducent.

Kontakta mig för mer info