Film & Animation

Film and Animation

Programmet syftar till att förbereda konstnärer och yrkesverksamma inom audiovisuellt skapande. Särskilt inom film, både live action-produktioner, animationer och inom alla traditionella, nutida och framtida tillämpningar.

Programmet fokuserar på de viktigaste aspekterna/huvudfrågorna inom audiovisuell produktion, i den alltmer hybrida miljön med film, videospel och animation. Studenterna utforskar språk, historia, skrivande, tekniker för inspelning, redigering och efterproduktion. De lär sig även arbeta med  2D- och 3D-animationer, fotografering, ljuddesign, speldesign och interaktiva multimedieinstallationer.

Fokus

  • Utformning av audiovisuella produktioner för film och webb
  • Digital animation och utformning av videospel
  • Utformning och utveckling av interaktiva och transmediala projekt.

Karriärmöjligheter: Screenwriter, Director, Media designer, Producer, Editor, Director of photography, 2D animator, Character designer, speldesigner, Game producer, Animation artist. 

Kontakta oss för mer information

Specialisering: Filmproduktion

Specialiseringen syftar till att utveckla studenternas teoretiska och praktiska färdigheter i audiovisuell design och produktion. Med utgångspunkt i de kreativa aspekterna. Från koncept till manus och utveckling tar studenterna itu med alla tekniska faser i ett professionellt projekt, från förproduktion till regi, från filmfotografering till redigering, postproduktion och ljuddesign. Under utbildningen fördjupar studenterna sin kunskap om huvudteman, stilar, teknik och designtypologier i det samtida audiovisuella scenariot för att utbilda unga författare, regissörer och yrkesverksamma.

Specialisering: Animation

Skapandet av karaktärer och världar samt experimenterandet med sätt att utrycka sig är de viktigaste ämnena i utbildningen. Med utgångspunkt i inlärning av olika digitala animationstekniker har studenterna möjlighet att förbättra sin förmåga att berätta historier och sin personliga vision. Specialiseringen ger verktygen för att producera ett examensarbete med hjälp av 2D-animation, stop-motion och grundläggande färdigheter i 3D-animation och gör det möjligt för studenterna att få en gedigen medvetenhet om animationsmetoderna på det konstnärliga och professionella området.

Vi hjälper dig med ansökan

Första året ges också som ettårsprogram

NABA:s ettårsprogram riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA. Du har också möjligheten att läsa vidare.

Vill du veta mer om att studera 1 år på NABA?