Inte ens en pandemi kan stoppa NABA från att arrangera ett designmaraton

50 studenter från 6 olika akademiska områden, sex prestigefyllda internationella företag, 20 företagsrepresentanter och fem mentorer utvalda från NABA. Tillsammans var detta det första digitala designmaratonet, som ägde rum den 6 och 7 juni 2020. Med hjälp av live webinarier, inspelat innehåll och virtuella rum kunde skolan arrangera ett designmaraton trots den rådande pandemin.

En 48 timmar lång kreativ session där studenterna från NABA deltog i en utmaning baserad på flera uppdrag som utformades tillsammans med de deltagande företagen: Cisco Systems, PoliS-Lombardia, LEGO®, MM, Sodexo Italia och ATPL.

Det ledande temat för maratonet var “Tomorrow is urgent”, som valdes av akademin för att ge studenterna möjligheten att undersöka olika scenarier för innovation och förändring som NABA kommer att ställas inför i den närmaste postpandemiska framtiden. Studenterna får också uppleva de nya möjliga sätten att samarbeta med företag och gör det möjligt för dem att utarbeta förslag till redan existerande kampanjer.

Bland alla deltagare, som var indelade i tio olika arbetsgrupper, var vinnaren projektet “Kiteco” som genomfördes för Sodexo Italia av studenterna Salvatrice Cammisuli, Luca Candiota, Gaia Ferrario och Mirco Tamborini, som har en masterexamen i design – inredningsdesign och en kandidatexamen i grafisk design och konstdirektion. Med utgångspunkt i idén om att återvända till levande platser för studier och kultur, med skydd av både säkerhet och socialitet, föreslog NABA-studenterna ett nytt sätt att tänka sig skolor genom att utvidga dem till det territoriella referenssystemet. Genom användning av innovativ teknik och praxis (t.ex. användning av smarta skåp eller delbara modulära utrymmen och möbler) och en integrerad, igenkännbar kommunikation som är anpassad efter en varierad åldersgrupp och skoltyp.